AuditPlan Oy on neljän auktorisoidun tilintarkastajan muodostama tilintarkastusyhteisö. Asiakaskuntamme koostuu isommista ja pienemmistä pk-yrityksistä, yhdistyksistä ja säätiöistä sekä taloyhtiöistä. Tuttuja ovat meille myös franchiseyritysten tilintarkastukset.

Lukuisat asiakkaistamme ovat siirtyneet joko kokonaan tai osittain sähköiseen kirjanpitoon. Näin ollen meillä on kokemusta myös sähköisten kirjanpitojen tarkastuksista useiden vuosien ajalta.