Tavoitteenamme on

Asiakaslähtöisyys, joustavuus ja pitkäaikainen
luottamus asiakassuhteissamme.

AuditPlan Oy

Tilintarkastusta vuosikymmenien kokemuksella

AuditPlan Oy

Tilintarkastuspalvelut vuosikymmenien kokemuksella

Palvelut

Tarjoamamme palvelut koostuvat lakisääteisestä tilintarkastuksesta, neuvontapalveluista sekä muista varmennuspalveluista.

Pienten organisaatioiden tilintarkastuksessa korostuu usein tarve asiakkaan neuvontaan, koska asiakkaalla ei ole itsellä resursseja hallita ja ylläpitää kaikkea osaamista. Tämän johdosta neuvomme asiakkaitamme mm. kirjanpitoon, talouden suunnitteluun, raportointiin ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Olemme myös avustaneet asiakkaitamme yritysjuridiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Suuremmissa organisaatioissa, joissa johto ja omistus ovat eriytyneet, tilintarkastuksessa korostuu eri toimintojen kontrollien läpikäynti ja keskustelut asiakkaan johdon kanssa sekä ennen että jälkeen suoritetun tilintarkastuksen. Tarkastushavainnoista myös usein raportoidaan toimivalle johdolle kirjallisesti.

Tarjoamme muita varmennuspalveluita laajasti kuten lainsäädännön ja muiden eri tahojen vaatimia tilintarkastajan lausuntoja.

Palvelemme myös ruotsiksi ja englanniksi.

Luotettava kumppani

Yhteystiedot

AuditPlan Oy
Tilintarkastusyhteisö
Kutomotie 16
00380 Helsinki